FISCALITEIT

OP WELKE FISCALE DOMEINEN WORDEN ER WIJZIGINGEN DOORGEVOERD?

De fiscale wetgeving geldt voor bedrijfswagens, laadpalen, laadinfrastructuur en het mobiliteitsbudget.

 

WELKE FISCALE PARAMETERS WIJZIGEN ER VOOR BEDRIJFSWAGENS?

Twee fiscale parameters veranderen: de toekomstige aftrekbaarheid en de toekomstige berekening van de CO₂-bijdrage van bedrijfswagens. Aan de formule van het voordeel van alle aard (VAA) wijzigt, behalve de jaarlijkse indexering, niets.

 

OP WELKE VOERTUIGEN GELDEN DE WIJZIGINGEN VAN DE FISCALITEIT?

De wetgeving is van kracht voor personenwagens die als bedrijfswagens worden toegekend of die worden gebruikt door zelfstandigen. Lichte vrachtwagens blijven buiten schot. De categorie van personenwagens valt uiteen in twee subgroepen: enerzijds de CO₂-neutrale wagens (= 100% elektrisch + waterstof) en anderzijds de resterende wagentypes, inclusief plug-in hybrides, die nog in meer of mindere mate CO₂ uitstoten.

  

tot hoelang is het nog fiscaal interessant om een PHEV  te bestellen?

Bij bestellingen* vanaf 1 januari 2023 bedraagt de aftrekbaarheid van de fossiele brandstofkosten maximaal 50%. 

Wie een plug-in hybride op 1 juli 2023 of later bestelt, moet rekening houden met een aftrekbaarheid van alle autokosten, inclusief elektriciteit, die vanaf 2025 daalt naar 75% en in 2026 naar 50%. Vanaf 2027 vermindert de fiscale aftrekbaarheid verder naar 25% en in 2028 naar 0%  

WIJZIGEN DE FISCALE FORMULES?

Er wijzigt niets aan de fiscale formules voor bedrijfswagens die al rondrijden. Evenmin voor personenwagens besteld vóór 1 juli 2023, voor zover deze ingeschreven blijven op naam van dezelfde natuurlijke of rechtspersoon. Bij niet-emissievrije voertuigen, inclusief plug-in hybrides, die vanaf 1 juli 2023 worden besteld daalt de aftrekbaarheid geleidelijk naar nul in 2028.

 

Bedrijfswagens mét CO₂-uitstoot die na 31 december 2025 worden besteld zijn vanaf 1 januari 2026 niet langer fiscaal aftrekbaar. De CO₂-bijdrage zal worden vermenigvuldigd met een factor 2,25 vanaf 1 juli 2023 om geleidelijk te verhogen tot factor 5,5 vanaf 2027 voor wagens besteld vanaf 1 juli 2023.

 

*Bestelling =

-  Bestelbon opgemaakt en ondertekend vóór startdatum van nieuwe regels door de verkoper en koper-belastingplichtige van het voertuig indien deze niet kiest vóór een leasingformule;

-  Leasingovereenkomst ondertekend vóór een startdatum van nieuwe regels door de leasegever en leasenemer-belastingplichtige indien deze wel beslist om een leasingformule aan te gaan.